foto

Bijdragen Oordeelsvormende vergadering 9 ...

Vragenkwartier / appartementen centrumhal Luttermolenveld / plannen Skop'n boer en inclusie-agenda.

lees verder
50DA2116 26FB 4849 BBD6 CE52394D44F8

gelijk speelveld

ook subsidie voor lokale partijen

lees verder
Burgerforum Losser

Lokaal belang voorop!

Burgerforum is opgericht 4 december 2001 en heeft een vaste plek in het politieke spectrum van de gemeente Losser verworven. Burgerforum heeft zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld als partij met een kritisch opbouwende en controlerende rol en een duidelijke signaalfunctie vanuit de bevolking.

Burgerforum is een partij die niet gehinderd door enige vorm van landelijke sturing en kaders, daadwerkelijk de stem kan zijn van de individuele burgers en georganiseerde groeperingen in de gemeente Losser.

lees verder
Snndra

verrijking of verarming

  • Sandra Olde Bolhaar
  • 26-3-2024
  • 1

sandra is commissielid van Burgerforum en verzorgt de blog van April