Zon- en windbeleid Provincie

PROVINCIE OVERRULED GEMEENTELIJK BELEID WAT GROOTSCHALIGE WINDPROJECTEN BETREFT

Mochten gemeenten nog de illusie hebben dat ze nog invloed hebben wat grootschalige windprojecten betreft, dan lijkt dat nu door het voorgenomen beleid van de provincie zonder slag of stoot van tafel te worden geveegd.
Uit de stukken is te lezen dat het vooral de provincie Overijssel zal zijn die de regie pakt en er blijft weinig van het lokale beleid over.
Was de Regionale Energiestrategie al een aanfluiting wat de rol van raadsleden betreft, ons lot wat plaatsing van windturbines betreft lijkt nu helemaal in handen te liggen van de provincie Overijssel.
Het is in onze ogen schoffering van volksvertegenwoordigers die wel ja mochten zeggen tegen de Regionale Energie Strategie en vooral ook geacht werden de boodschap leuk verpakt uit te dragen, maar verder volkomen buiten spel staan. En waar blijft de inbreng van het inwonersforum die ook geadviseerd hebben de verhouding wind : zon los te laten.
https://www.1twente.nl/artikel/3093725/ga-voor-kernergie-laat-percentage-windturbines-los-inwonersforum-stelt-twentse-politici-voor-dilemma

Ook blijkt dat de vertaling van benodigd “draagvlak” wel een heel bijzondere. Dat is vrij vertaald, even de gemeenten vragen waar ze locaties eventueel zien en hoeveel turbines ze willen (minimaal 4), maar het doel moet wel gehaald worden, het moet ook nog systeemefficiënt (denk aan de infrastructuur en netwerkproblemen) en met zuinig ruimtegebruik (dus zoveel mogelijk op elkaar gepakt).
En dan je afvragen waarom mensen het vertrouwen in de politiek verliezen…….nu zó dus.

Volg de link voor de vragen: Vragen opmerking aan provincie over zon- en windbeleid

 
Share our website