Vragen vergadering 12.3.2024

Afval Carnaval

Ons kwam ten gehore van diverse carnavalsverenigingen dat hen bij het afvalbrengpunt te verstaan is gegeven dat de overblijfselen van de praalwagens en overige afval van dit jaar carnaval eigenlijk niet meer gebracht kon worden en dat dit keer nog oogluikend werd toegelaten.
Dit werd gezien als bedrijfsafval en zijn de verenigingen in de toekomst  genoodzaakt om een of meerdere containers te plaatsen met alle hogere kosten van dien.
Ons inziens is dit een grote smet op het vermaak van het carnaval voor onze inwoners en carnavalsverenigingen die hier het hele jaar mee bezig zijn.
Met andere woorden een volgend jaar is dit dus niet meer toegestaan?.
Vraag:  Is het college hier van op de hoogte en hoe denkt men hier in de toekomst mee om te gaan?.
Antwoord wethouder: Per 1.1.2024 wordt de wet milieubeheer gevolgd die aangeeft dat alleen particulieren hun afval bij het gemeentelijk afvalbrengpunt mogen inleveren, anders moet het naar een particulier afvalbrengpunt gebracht worden. Wanneer de carnavalsverenigingen hiervan top de hoogte zijn gebracht wordt nagevraagd en schriftelijk beantwoord. 


Invalidenparkeerplaatsen

Er is behoefte aan extra invalidenparkeerplaatsen bij het gemeentehuis, met name als er sprake is van evenementen zoals de boerenmarkt, waardoor er ook plekken wegvallen. Hierdoor en ook door de laadpaalplekken is er te weinig mogelijkheid voor mensen met een invalidenparkeerkaart om plek te vinden.
Vraag: Kan het college toezeggen dat hier naar gekeken wordt en dat er één of meerdere invalidenparkeerplaatsen bij gaan komen?
Antwoord wethouder: Kwestie is bekend en er loopt een parkeeronderzoek waarin de behoefte hieraan meegenomen wordt.


Kruising Raadhuisstraat/Gronausestraat
Donderdagmiddag 29 februari heeft er een ernstige aanrijding plaatsgevonden op de kruising van de Raadhuisstraat met de Gronausestraat. Een auto en een fietser kwamen met elkaar in botsing en de fietser was ernstig gewond. Aangezien op deze kruising vaker aanrijdingen en bijna aanrijdingen plaatsvinden, heeft Hallo Losser bij de gemeente geïnformeerd of er plannen zijn voor aanpassing kruising Gronausestraat / Raadhuisstraat.  De gemeente heeft antwoord dat daar nu geen plannen voor zijn. Een aantal jaar geleden is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd over de inrichting van deze kruising. En is bewust voor het huidige ontwerp gekozen. Als inderdaad Domino’s en Dust in het hoekpand komen (en wellicht nog een bedrijf aan de achterkant), komen er nog meer verkeersbewegingen wordt de situatie nog gevaarlijker.                                                                                                               
Vraag: Waarom doet de gemeente niets aan dit kruispunt? Meerdere keren is al opgemerkt dat dit een gevaarlijke kruising is en ook de wens van de zebrapaden voorgelegd. Is het misschien een overweging waard om van het stuk van rotonde tot rotonde een 15 km weg te maken?

Antwoord wethouder: voor de volledigheid van het antwoord verwijzen wij naar het beeld en geluidsverslag.
Deze  brief is op 15 maart verstuurd naar het college Vragen actie gevaarlijke kruising en verkeersbewegingen

 
Share our website