Verkeersveiligheid Het Kompas / Trefhuus

  • Home
  • Nieuws
  • Verkeersveiligheid Het Kompas / Trefhuus
Verkeersveiligheid Het Kompas (en het Trefhuus)

Vragenkwartiertje 21.9.21

Op 11 mei heeft Burgerforum gevraagd of de wethouder bereid was om het participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland te laten kijken naar de verkeerssituatie op en rondom het woonerf voor het Trefhuus/Het Kompas in Overdinkel en de eventuele adviezen ook uit te voeren. Dat is door de wethouder toegezegd.
Ook in het IHP Onderwijs komt een niet al te beste score naar voren op het gebied van verkeersveiligheid.
We zijn nu 4 maand verder, maar naar wij hebben gehoord is er nog steeds geen contact geweest met het Kompas hierover. Waarom niet en is inmiddels al wel contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland?

Het antwoord van de wethouder: De wethouder heeft nagevraagd wat de status op dit moment is en geeft aan dat er wel degelijk contact is geweest met Het Kompas over deze situatie en over de vervolgstappen zijn afspraken gemaakt om de ervaringen van Het Kompas ook te vernemen en ook de suggesties om het een en ander te verbeteren. Het participatiepunt van Veilig Verkeer heeft geen contact gehad met Het Kompas. Het Kompas heeft daar geen actie op ondernomen. En er is nu vanuit de gemeente verzocht om pro-actief een afspraak te gaan maken met de school om de situatie verder te beoordelen en adviseren.

note BF: Wij hadden van de wethouder eerder begrepen dat juist de gemeente actie zou ondernemen richting Veilig Verkeer.
Daarnaast vragen wij ons af met wie nu contact is geweest, want wij hebben vanuit het Kompas vernomen dat er geen contact hierover is geweest. Ze zijn wel benaderd door Tref-ik of er voldoende gele hesjes aanwezig waren
Share our website