Regionale Energie Strategie RES

 
BF reactie RES Enquête
Opm: Het accent ligt vooral op wind- en zonne-energie. Daarmee lijkt er weinig ruimte voor andere opties (waterstof, geothermie e.d). Daarmee wordt wel gestuurd en is het niet echt een open enquête.
 
  1. De enquête loopt nu. We gaan er van uit dat de resultaten mee worden genomen in de volgende RES versie? De enquête wordt voorgelegd aan een selecte groep en aan een groep “vrijwilligers” die via media worden opgeroepen deel te nemen (dus iedereen in feite). Maar hoe wordt de uitslag van die 2 groepen uiteindelijk gewogen. Het kan immers per gemeente heel sterk verschillen?
  2. De vragen t.a.v. de windmolens vinden wij te onduidelijk. Daarbij zouden ook telkens de hoogten genoemd moeten worden. Een dorpsmolen bijv. klinkt heel sympathiek, maar heeft wel een hoogte van ca. 100 m (hoger dan een kerktoren). De naam zou mensen op het verkeerde been kunnen zetten als ze die uitleg er niet bij hebben. Die uitleg staat er later overigens wel, maar niet bij de eerste keuzevragen.
  3. Ik denk dat de vragen m.b.t. mailadres in relatie tot bijv. postcode het risico oplevert dat de anonimiteit daarmee kan verdwijnen. Mensen kunnen beter zich apart aanmelden voor de uitkomsten en resultaten. Hoe ziet u dat?
  4. De vraag over windmolens en zonnevelden langs de grens kan er toe leiden dat de uiteindelijke locatie later toch tot discussie kan leiden als bijv. bekend wordt dat dit “langs de grens” in het nationaal landschap ligt of een ander kwetsbaar gebied.
  5. Deze enquête, zo wordt gesteld, gaat belangrijke input geven voor de uitvoering”. Wij vragen ons welke ruimte daarin nog zit?
  6. Wat het meedoen aan projecten met “winst” betreft, is nog veel onduidelijk over hoe in de toekomst saldering en subsidie ingevuld gaat worden.
 
Share our website