Reactie BF op prestatieafspraken Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • Reactie BF op prestatieafspraken Domijn
prestatieafspraken Domijn

antwoord op vragen BF prestatieafspraken

BF reactie op prestatieafspraken Domijn

Domijn blijft inzetten op krimp, terwijl er al sprake is van krapte, ook op de huurmarkt en dan met name wat het laagste huursegment betreft.
Wij vinden verdere verkoop van huurwoningen dan ook alleen gewenst als die verkocht worden aan de wonende huurders.
Door het verplicht moeten opnemen van statushouders kan al gesproken worden van verdringing en hebben onze eigen inwoners steeds minder kans op een woning in de eigen gemeente.
Het knelt ook steeds meer bij gezinswoningen, waardoor jongeren die willen doorstromen van een appartement of duplex naar een gezinswoning vanwege gewenste gezinsuitbreiding nauwelijks kans maken op een woning.
Wij zouden ook hier inwoners van Losser voor willen laten gaan. Er kan immers gesproken worden over krapte.

Tevens wordt daarmee de doorstroming ook belemmerd.

Dat geldt ook voor senioren die wel willen verhuizen, maar dan in een duurdere huurwoning terecht komen. Wij pleiten voor het gelijk blijven van de huur bij verhuizing om de doorstroom te bevorderen.

Bij verkoop van woningen pleiten we voor het verkopen voor woningen in het lagere segment, zodat het voor starters ook betaalbaar is.

Het overall beeld bij de hoogte van de huur is dat deze de laatste jaren omhoog gaat. Dat geldt ook voor woningen met een slecht energielabel. Wij vinden dat deze huren naar beneden bijgesteld dienen te worden. Vooral nu de energieprijzen de pan uit rijzen en energie-armoede voor velen dichtbij is of zelfs al aan de orde is.
Overigens vinden wij dat de verduurzaming van de woningen wel erg traag gaat.

Er worden nu met voorrang een bepaald segment woningen bij voorrang toegewezen aan eigen inwoners. Het gaat dan om de groep 65+ en jongeren t/m 23 jaar. Dat is een positieve ontwikkelingen. Wij pleiten er voor deze groep uit te breiden met jongeren tot 27 jaar.
Zoals bekend willen we graag terug naar het inschrijfsysteem en blijven daar ook voor pleiten, met name in deze tijd van krapte.

Verder pleiten wij voor het aanhouden van een crisiswoning die gebruikt kan worden voor noodgevallen. Denk daarbij aan schrijnende gevallen bij bijvoorbeeld scheidingen waar de situatie onhoudbaar is geworden of kinderen in het geding zijn en waar zaken eerst geregeld moeten worden alvorens de scheiding uitgesproken wordt. Daarin is nu niet voorzien.

“In 2022 levert Domijn op het Zijland 16 nieuwbouw appartementen op (de Lange School). Deze woningen worden opgenomen in het bestand voor seniorenwoningen waar de ouderen uit Losser voorrang hebben boven overige woningzoekenden (zie ook thema 2).”
Vraag: Hoe ziet de invulling er nu uit? Zijn de woningen toegewezen aan ouderen uit Losser?

Burgerforum, Losser 9 februari 2022
Lies ter Haar, fractievoorzitter 
Share our website