Hogeboekelweg: De Politie - we kunnen en mogen niet handhaven

  • Home
  • Nieuws
  • Hogeboekelweg: De Politie - we kunnen en mogen niet handhaven

Kan hardrijder een boete krijgen op de Hogeboekelweg in Losser? Nee

LOSSER - Kan er een agent uit de bosjes springen wanneer je harder dan 30 kilometer per uur over de Hogeboekelweg in Losser rijdt? De fractie van Burgerforum vreest van niet, op basis van het politieadvies over de ombouw tot fietsstraat. Het kan wel”, zegt wethouder Anja Prins. Het kan niet, meldt de politie, want het wettelijk kader ontbreekt. 

Weinig wegreconstructies hebben het afgelopen jaar zo veel losgemaakt als die van de Hogelboekelweg in Losser. Samen met het verlengde van de weg op Enschedees grondgebied, de Hoge Boekelerweg,  vormde de verbinding een beruchte sluiproute. Losser heeft er nu een fietsstraat van gemaakt waar doorgaand gemotoriseerd niet welkom is en bestemmingsverkeer maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. Enkele omwonenden balen, anderen genieten juist van het einde aan veel gejakker.

‘Geen verblijfsgebied’

Voor de reconstructie is de verkeersspecialist van de politie in Twente om advies gevraagd.  Deze schreef eind vorig jaar, dat er recreanten door het gebied mogen blijven fietsen die er geen bestemming (ter plekke) hebben.   „Daardoor is er geen sprake van een verblijfsgebied.”  Dat laatste is wel wettelijk voorgeschreven en dus ‘kan en mag er niet handhavend opgetreden worden’ volgens de specialist.

Burgerforum wil hierop een reactie van het college. Het vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd en wil weten waarom het politieadvies ‘terzijde geschoven’  is.  Of wordt misschien de inrichting van de weg alsnog zo aangepast dat er wel kan worden beboet bij overtredingen?

De inrichting van de weg is klaar, zegt wethouder Anja Prins (VVD). Volgens haar is het aangehaalde advies van de politie een algemene, formele reactie. „En die geldt voor veel meer plekken in Nederland, waar toch gehandhaafd wordt.”

Alles getoetst

De gemeente heeft volgens haar het politie-advies niet naast zich neergelegd, maar juist goede afspraken gemaakt over handhaving als die nodig mocht zijn op de fietsstraat Hogeboekelweg. „Alles is getoetst bij de politie. We verkeren als Losser in de gelukkige omstandigheid dat er afspraken liggen over de inzet van politie. Als er ergens veel klachten vandaan komen, kunnen we in overleg controleren.”

Alles is getoetst bij de politie

Anja Prins, Wethouder Losser

De politie blijft echter achter zijn advies staan. „Het wettelijk kader om te handhaven ontbreekt hier. Dat heeft met de inrichting van de weg te maken”, zegt woordvoerster Chantal Westerhoff, „wij kunnen niet handhaven als een boete niet stand kan houden bij de rechter.” Ook de rode deklaag in het midden van de fietsstraat heeft volgens haar geen rechtskracht: „Fietsers moeten er dus rechts rijden en niet midden op de weg.” 

N.a.v. van onze vragen:

Geachte College,
Wij kwamen in het bezit van een brief van de politie Eenheid Oost-Nederland, afdeling infrastructuur inzake een verkeersadvies Hogeboekelweg Losser, met als datum 22.12.20/28.6.2021 (?)
In de brief geeft de operationeel specialist-A, gemandateerd Verkeersadviseur, aan bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen.
De conclusie is dat er bij de inrichting geen sprake is van een verblijfsgebied waar een 30 km zone van toepassing op kan zijn en dat er daarom niet handhavend opgetreden kan en mag worden.

  1. Wat is de reactie van het college op deze brief?
  2. Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?
  3. Waarom heeft het college het advies terzijde geschoven en is toch met de werkzaamheden door gegaan?
  4. Is c.q. wordt de inrichting zodanig aangepast dat er wel gehandhaafd kan worden?

In afwachting op de antwoorden,
Tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,
Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website