Gevaarlijke oversteek

Burgerforum – Reactie op verschuiven grenzen bebouwde kom (raad 12 juli 2022)

Voor ons ligt het amendement van het CDA om de grenzen van de bebouwde kom te wijzigen ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Burgerforum ondersteunt dit amendement niet en ik zal uitleggen waarom.

Burgerforum vindt de verkeerssituatie ter hoogte van de Nijverheidsstraat ook onveilig. Burgerforum vindt dit zelf zó onveilig dat wij deze situatie specifiek hebben benoemd in ons coalitieakkoord tezamen met andere onveilige verkeerssituaties binnen onze gemeente. Het verleggen van de grenzen van de bebouwde kom is volgens Burgerforum niet de oplossing voor deze onveilige situatie. Daarvoor zijn andere verkeerstechnische oplossingen nodig dan alleen maar het verplaatsen van een bordje van 50 km.

Daarnaast vindt Burgerforum ook dat ons verkeersveiligheidsbeleid in samenhang bekeken moet worden. Momenteel maakt onze gemeente een wat rommelige indruk wat  onze verkeerssituatie betreft. Denk bijv. maar aan de Hoofdstraat in Overdinkel, waar achtereenvolgens de volgende snelheden gelden: 50, 30, 15, 30 en weer 50. En iedereen weet dat deze borden geen garantie zijn dat verkeersdeelnemers zich ook houden aan de geldende snelheden. Wij krijgen overigens ook steeds meer klachten dat er op veel plekken veel te hard gereden wordt.

Het verleggen van de grens van de bebouwde kom als op zichzelf staande oplossing draagt alleen maar bij aan de verrommeling van onze verkeerssituatie. Ook voldoet de inrichting van de weg volgens Burgerforum niet aan de criteria voor een 50 km weg; of zoals de regelgeving zegt: ”De maximumsnelheid dient in overeenstemming met het wegbeeld ter plaatse” graag een reactie van de wethouder.

Dus ja, er is sprake van een onveilige situatie ter hoogte van de Hoofdstraat - kruising Nijverheidsstraat, maar nee tegen de door het CDA voorgestelde oplossing. Het kan niet, en dit weggedeelte heeft andere oplossingen nodig om het weer veiliger te maken. 

En dat geldt zeker voor de oversteek van het fietspad ter plekke over de Hoofdstraat. Volgende week gaat de provincie aan de slag om daar een oversteek te regelen. Maar wát er komt is voor ons NIET een veilige oversteek, dat willen we nu al gezegd hebben. Wij kunnen dit niet meer tegenhouden, want het is in de vorige collegeperiode al geregeld, maar wat ons betreft wordt het fietspad niet eerder gebruikt dan dat er een veilige oversteek is, zoals ook in ons coalitieakkoord staat. We moeten er niet aan denken dat bijvoorbeeld de schooljeugd van het Twents Carmel uit Glane en Glanerbrug -die dat pad ongetwijfeld gaat gebruiken- hier wat overkomt. Ik noem scholieren, maar uiteraard geldt dat voor alle fietsers.
 
Share our website